કાપલી કૌશલ્ય – નટવર પંડ્યા

‘ફૂટેલું પેપર’ કેટલાક વિદ્યાર્થીઓનાં ફૂટેલાં નસીબને જગાડનારું છે. એ જ રીતે પરીક્ષા ખંડમાં કાપલી કે કાપલાં વિદ્યાર્થીઓનાં ફૂટેલાં નસીબને જગાડનારાં છે. પણ કાપલીની રચનાથી માંડીને પરીક્ષાખંડમાં એ કાપલીઓનો કુશળતાપૂર્વક ઉપયોગ કરી, સારા ગુણ પ્રાપ્ત કરવા માટે, કાપલીના સર્જકમાં હિંમત, ધીરજ, સમયસૂચકતા, બાજ-નજર, ‘સાંકેતિક ભાષા-સજ્જતા’ જેવા ગુણો હોવા જરૂરી છે. તેથી જ જે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાંચીને […]

ધ્યાન

ધ્યાન પ્રક્રિયાની એક રૂપરેખા – વિનોબા ભાવે

ધ્યાન પ્રક્રિયાની એક રૂપરેખા – વિનોબા ભાવે ધ્યાન પ્રક્રિયાની એક રૂપરેખા ઘણીવાર લોકો મને પૂછે છે કે તમને ધ્યાન કેવી રીતે સધાય છે ? હું કહું છું કે હું આળસું છું એટલા માટે મને ધ્યાન ઝટ સધાય છે. મને થાય છે કે આપણા મનને આપણે ચારેકોર મોકલતા રહીએ છીએ તો તકલીફ થાય છે. એવી તકલીફ […]

વિનોદ ભટ્

અમદાવાદના તબીબો – વિનોદ ભટ્ટ

નાનો હતો ત્યારે મારા પિતાશ્રી સાથે તેમના એક ડૉક્ટર મિત્રને ત્યાં મારે ઘણી વાર જવું પડતું. નિશાળ કરતાં દવાખાનામાં વધુ હાજરી પુરાવવી પડે એવી તંદુરસ્તી એ દિવસોમાં હું ધરાવતો. એકવાર અમે દવાખાનામાં બેઠા હતા એવામાં જ એક મિલમજૂર જેવા માણસને ડોક્ટરકાકાએ સલાહ આપી : ‘ત્રણ દિવસ સંપૂર્ણ આરામ કરવાનો ને ફ્રુટ સિવાય બીજો ખોરાક લેવાનો […]

error: Content is protected !!