બાઝ બહાદુર બેઠા છે ડેલીએ – ભરત ખેની

( માંડવ(માંડુ)ના સુલતાન બાઝ બહાદુર અને રૂપમતીના પ્રેમ અને સંગીતપ્રેમની કથા પ્રખ્યાત છે. ઈ.સ. ૧૫૬૧માં અધમખાને (અકબરનો પાલક ભાઈ, મહામ અંગાનો નાનો પુત્ર) માળવા પર આક્રમણ કર્યું અને બાઝ બહાદુર હારે છે. આ ઘટનાની આગલી સાંજ કૈક આવી હતી.) ગીત બાઝ બહાદુર બેઠા છે ડેલીએ.સવા શેર સુંઠ કોની માએ ખાધી કે આવે રૂપારાણીની હવેલીએ.બાઝ બહાદુર […]

ઉબેણિયા મહાદેવનો યાદગાર પ્રસંગ – ડૉ. જીત જોબનપુત્રા

ઓઝત નદી જૂનાગઢ જિલ્લાની મોટામાં મોટી નદી છે. જેની લંબાઈ લગભગ ૧૫૦ કિ.મી. થવા જાય છે. જો કે સૌરાષ્ટ્રની મોટામાં મોટી નદી ભાદરની લંબાઈ આશરે ૨૦૦ કિ.મી. જેવી છે. ઓઝત જૂનાગઢ જિલ્લાની મોટી નદી હોય અન્ય નાની નદીઓ જેવી કે, આંબાજળ, ઉતાવળી, ધ્રાફડ, પોપટડી, ઝાંઝેશ્રી, ગુડાજલી અને ઉબેણ તેમાં ભળી જાય છે. મધુવંતી અને નોલી […]

ધૂમકેતુ

જુમો ભિસ્તી – ધૂમકેતુ

જુમો લક્ષાધિપતિ હતો; ભિખારી બની ગયો. વળી ચડયો, પાછો પડયો અને આજે છેવટે આ ત્રણ તૂટેલાં ઝૂંપડાંમાં એનો બધો સામાન સચવાઇ રહેતો. એકમાં વેણુ બંધાતો; વચ્ચે બારણું હતું તેમાંથી શેઠ ને નોકર આખો દિવસ એક-બીજાની સામે જોઇને બેસી રહેતા; અને ત્રીજા ઝૂંપડામાં ઘાસ ભરાતું. અનેક મિત્રો આવ્યા, ગયા, મળ્યા અને ટક્યા – માત્ર જુમો અને […]

error: Content is protected !!