Browsing Category: વૈધક ચિકિત્સાસાર

હીંગ – આપના ઘરમાં જ છે કે ઉત્તમ ઔષધી

હીંગ એ એક જાતનાં ઝાડનો રસ છે. આ ઝાડની વગર ખીલેલી ડાળખીઓ કાપી નાંખવાથી તેમાંથી જે રસ પડે છે, તે જામવાથી હીંગનાં ચોસલા બંધાય છે. હીંગ આપણા દેશમાં અફઘાનિસ્તાનથી આવે છે. હીંગને કેટલાંક લોકો વઘારણી નામથી પણ ઓળખે છે. હીંગના ગુણ હીંગ ઉષ્ણ, વાતહર, કૃમિ અને નસોને શિથિલ કરનાર છે. વળી તે તીખી, હ્દય (એટલે […]

તુલસી

તુલસી : પૂજ્ય વનસ્પતિ, ગુણ, ઉપયોગ, ઉપાયો

તુલસી સર્વ પૂજ્ય વનસ્પતિ ગણાય છે. આ વનસ્પતિ કોઇથી અજાણી નથી. તુલસી દરેક જંગલમાં, દરેક પ્રાંતમાં અને ઘેરે ઘેર જોવામાં આવે છે, જેથી તેની વિશેષ ઓળખાણની જરૂર નથી. તુલસીની બે જાત છે, એક શ્વેત તુલસી અને બીજું કૃષ્ણ તુલસી. પહેલી જાતના પાન ડાળીઓ વગેરે લીલા હોય છે, જ્યારે બીજું કૃષ્ણ તુલસીના પાંદડા અને ડાળીઓનો રંગ […]

બ્રાહ્મી શરબત, મુખવાસ વટી, ચંદ્રોદયની ગોળીઓ, દ્રાક્ષાસવ, મૃત્યુંજય રસ, બ્રાહ્મી તેલ

આજના જમાનામાં વૈધક શિક્ષણ અને સમજણના અભાવે આપણા દેશમાં અનેક પ્રકારના રોગો ફેલાય છે અને તેથી લાખો લોકો અકાળે મરણ ને શરણ થાય છે વળી અનેક મનુષ્યો રોગથી પીડાય છે તેમજ સમય અને પૈસાનો ખર્ચ પણ ઘણો મોટો એ દિશામાં થઈ જાય છે, આ સર્વ થતું અટકાવવાનો મુખ્ય ઉપાય એજ છે કે આરોગ્ય અને વૈધક […]

error: Content is protected !!